koüsat © 2014 mehmet soyuer'in anısına emir caynak tarafından programlanmıştır.